Alpy pro senioryALPY PRO SENIORY 2018


Bavorský les pro běžkaře
Německá část Šumavy, č. 18201
24.2. - 3.3.2018

Šumava, Lipno
Česká Republika, č. 18202
12. - 19.5.2018

Slezské Beskydy - Jablůnkovsko
Česká Republika, č. 18203
16. - 23.6.2018
ZÁJEZD JE OBSAZEN

Malá Fatra
Slovensko, č. 18204
21. - 28.7.2018

Solná Komora - Wolfgangsee, Attersee
Rakousko, č. 18205
9. - 16.9.2018U VŠECH PROGRAMŮ JE DOPRAVA AUTOBUSEM, AUTOBUS BUDE K DIPOZICI PO CELOU DOBU POBYTU

dotazy a rezervace písemně nebo telefonicky v CK ALPY v Praze 5
VŠEOBECNÉ INFORMACE K ZÁJEZDŮM

DOPRAVA, ODJEZDY, MOŽNOSTI PŘISTOUPENÍ
U všech nabízených zájezdů bude doprava zajištěna autobusy. Autobusy budou vyjíždět z Prahy ze zavedeného parkoviště - z Prahy 4, Antala Staška 80 (před poliklinikou). Parkoviště se nachází u stanice metra trasa C stanice “Budějovická” u výstupu z metra směr “Poliklinika” (druhé schodiště vpravo). Doby odjezdů jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. Autobus bude vždy k dispozici po celou dobu zájezdu a bude zajišťovat příjezd k východiskám na jednotlivé túry a odvozy z túr do místa ubytování. Po předchozí domluvě bude možné u každého zájezdu přistoupit nebo vystoupit na trase autobusu např. v Plzni nebo v Českých Budějovicích evtl. v Brně. Zájemci o tuto službu uvedou laskavě tento požadavek již v přihlášce na zájezd resp. dostatečně včas před odjezdem na zájezd.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
U všech zájezdů, které jsou uvedeny v tomto katalogu, bude zajištěno ubytování v penzionech nebo v hotelích většinou ve 2 lůžkových nebo také ve 3 lůžkových pokojích se sprchou i WC. U zájezdů jsou v ceně obsažena snídaně, nebo polopenze. Při túrách bývá možnost zakoupení občerstvení v údolních střediscích nebo na horské chatě (jídlo, čaj, pití). U všech zájezdů je možné u řidiče autobusu zakoupit nealkoholické nápoje i pivo v plechovkách.

DOPORUČENÁ VÝSTROJ A VÝZBROJ
Turistické oblečení (větrovka, golfky nebo kalhoty na trekking), pohorky resp. pevné trekové boty, ponožky, funkční spodní trička, fleecové bundy, vrchní vrstva - bunda z vhodného materiálu, klobouk nebo čepice proti slunci, kulich, rukavice, kamaše, pláštěnka, tmavé brýle, krém proti UV záření, termoska resp. láhev na pití, čelová baterka, osobní lékárnička s léky, vhodný batoh, teleskopické hole.
Pro zájezd na běžky - běžecké příp. sjezdové lyže, lyžařské boty, vosky, brýle na lyže, ledvinka nebo vhodný batoh na běžky.

CENA ZÁJEZDŮ
U všech zájezdů je v ceně obsažena doprava autobusem tam a zpět včetně přepravy na výchozí místa túr a zpět do místa ubytování a vč. parkovného a dálničních poplatků, mýtného a poplatků za parking. V ceně je dále obsaženo ubytování se snídaní nebo s polopenzí, průvodcovské služby, cestovní pojištění, pojištění proti úpadku cestovní kanceláře ALPY.
V cenách zájezdů není obsaženo jízdné lanovkami, lodí, místní veřejnou dopravou a ani vstupné do muzea, na zámek, na výstavy, do jeskyní nebo do jiných objektů.

PŘIHLÁŠENÍ NA ZÁJEZD
Při přihlášení (přes www.alpy.cz nebo osobně v CK ALPY) laskavě uvěďte, s kým chcete být na zájezdu na pokoji ubytováni. Pokud nemáte vhodného partnera či partnerku – i toto nám krátkou zprávou v přihlášce dejte laskavě vědět. Spolu tak předejdeme nedorozumněním při rozdělování účastníků na pokoje.

ÚHRADA ZÁLOHY – BANKOVNÍ SPOJENÍ
Vaše přihlášení se stane závazným až po složení zálohy, která činí cca 30% z ceny zájezdu. Doplatek se hradí měsíc před odjezdem. Úhradu zálohy i doplatku můžete provést složením hotovostí v CK ALPY v Praze 5, poštovní poukázkou na adresu CK ALPY nebo i bankovním převodem na účet vedený u banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, číslo účtu 2900449689/2010. Jako VS uvádějte číslo smlouvy o zájezdu.

SLEVY
Pro účastníky všech vypsaných zájezdů zůstanou zachovány slevy, které jste uplatňovali i v minulých obdobích u CK ALPY.
Slevy jsou následující:
Všichni ti, kteří se dříve zůčastnili tří zájezdů ALPY pro seniory, získávají u zájezdů Malá Fatra (18204) a Solná Komora (18205) slevu 300 Kč a u ostatních zájezdů pak slevu 200 Kč.
Účastníkům pěti zájezdů CK ALPY bude u zájezdů Malá Fatra (18204) a Solná Komora (18205) poskytnuta sleva 400 Kč, u ostatních zájezdů sleva 300 Kč.
O slevu se laskavě přihlašte sami - na přihlášce uveďte seznam zájezdů, kterých jste se dosud zúčastnili. Budete-li uplatňovat slevu po uskutečnění zájezdu, sleva vám nemůže být uznána.

OSTATNÍ INFORMACE
Pokud vám zaměstnavatel na zájezd přispěje nebo uhradí celou cenu zájezdu a bude vyžadovat k úhradě fakturu - není problém. V tomto případě budeme potřebovat správné fakturační údaje vašeho zaměstnavatele (přesný název a úplnou adresu, IČ a DIČ) vč. částky, která má být fakturována.
Na cestu autobusem je nejvhodnějším zavazadlem kufr a příruční taška nebo menší batoh. Do autobusu pro nutné osobní věci a průkazy vezměte malou tašku.
Každý z vás by měl mít na zájezd osobní lékárničku se základním vybavením a hlavně nezapomeňte na osobní léky. Před zájezdem nechte ověřit váš zdravotní stav a nastupujte na zájezd v dobré zdravotní kondici.

POJIŠTĚNÍ
Součástí ceny zájezdu je “Komplexní cestovní pojištění”. Toto pojištění má CK ALPY sjednáno s pojišťovnou Allianz.
Pojištěny jsou léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnosti, asistenční služby a stornovací poplatky (do výše ceny zájezdu).
Rozsah pojištění najdete zde (pro zájezdy po ČR neplatí pojištění léčebných výloh v zahraničí). Kompletní pojistné podmínky najdete zde. (5MB)


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH
ALPY PRO SENIORY

Vzájemné vztahy mezi CK ALPY a účastníky zájezdů označených jako ALPY PRO SENIORY jsou upraveny těmito všeobecnými podmínkami závaznými pro obě strany:

1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CK ALPY a zákazníkem vzniká na základě vzájemně podepsané cestovní smlouvy (dále jen CS) zákazníkem i pracovníkem CK ALPY. CK ALPY se podpisem zavazuje zákazníkovi poskytnout služby dohodnuté v CS. Katalogy jsou tištěny ve velkém časovém předstihu, CK ALPY si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením CS případnou změnu údajů uvedených v katalogu. V takovémto případě, kdy údaje v CS a v katalogu se odlišují, jsou závazné údaje uvedené v CS. CS obsahuje zejména osobní údaje klienta, vymezení zájezdu nebo pobytu, termín jeho zahájení a ukončení, místo a cenu zájezdu nebo pobytu. Klient zodpovídá za správnost všech jím vyplněních údajů uvedených v CS. Za splnění závazků dalších přihlášených osob uvedených na CS odpovídá klient, který CS podepsal.

2. ÚHRADA ZÁJEZDŮ
Zaplacením zálohy a podpisem CS se vztah mezi CK ALPY a klientem stává závazný. Úhradu je možné provést hotovostí či kartou v kanceláři CK ALPY, poštovní poukázkou na adresu CK ALPY či převodem na účet u Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, č. ú. 2900449689/2010. Doplatek probíhá stejným způsobem, nejpozději 1 měsíc před odjezdem, pokud podmínky zájezdu nebo domluva nestanoví jinak. Pokud dojde k uzavření CS v době kratší než 1 měsíc do odjezdu, je nutno částku uhradit celou při podpisu CS. Při platbě převodem uveďte vždy jako variabilní symbol číslo CS. Nárok klienta na objednaný zájezd nebo pobyt, který je předmětem uzavřené CS, vzniká úplným zaplacením ceny zájezdu nebo pobytu. Není-li záloha, doplatek, nebo celá částka za zájezd nebo pobyt uhrazena ve stanovené lhůtě, je CK ALPY oprávněna od CS odstoupit. Před odstoupením od smlouvy může CK ALPY poskytnout klientovi dodatečnou lhůtu k úhradě. Pokud CK ALPY nevyužije práva k odstoupení od smlouvy a není-li cena zaplacena v plné výši ani do 14 dnů před odjezdem, má se za to, že klient od smlouvy odstoupil, a CK ALPY vzniká nárok na odstupné (storno), podle stornopoplatků uvedených v bodě 4 těchto podmínek.

3. CENA
V případě změny kursu koruny o více jak 7% vůči konvertibilním měnám si CK ALPY vyhrazuje právo upravit cenu zájezdu dle relací ke skutečným nákladům. Případné slevy, vyhlášené CK ALPY po datu podpisu CS, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.

4. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY
Odstoupení od CS (storno zájezdu či pobytu) je nutné provést obratem písemnou formou. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení o odstoupení od CS (storno) doručeno CK ALPY. Klient bere na vědomí, že jeho odstoupením vzniká CK ALPY finanční újma. Jako náhradu újmy způsobenou tímto jednáním klienta sjednávají strany smluvní odstupné (stornopoplatky), které se klient v případě odstoupení od CS zavazuje zaplatit. Stornovací poplatky se zákazníkovi nezapočítávají v případě, že si za sebe zajistí náhradu. Tuto změnu je však zákazník povinen ohlásit CK ALPY. CK ALPY si vyhrazuje právo účtovat klientovi poplatek za změnu rezervace. Stornopoplatky se stanovují ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení od CS.
STORNOPOPLATKY:
- do 45 dnů včetně před odjezdem 15% ceny nebo 300 Kč
- od 44 do 15 dnů před odjezdem 40% ceny zájezdu
- od 14 do 7 dnů před odjezdem 75% ceny zájezdu
- od 6 do 1 dne před odjezdem 90% ceny zájezdu
- v den zájezdu 100% ceny
Pokud klient na zájezd nebo na pobyt nenastoupí ve stanoveném čase nebo se nedostaví na stanovené místo odjezdu v předem stanovenou hodinu, nebo poruší pasové, celní či devizové předpisy, takže nebude moci překročit státní hranice, má se za to, že odstoupil od CS bez udání důvodu v den realizovaného zájezdu a účtované stornopoplatky budou ve výši 100%.

5. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
CK ALPY si vyhrazuje právo zrušit zájezd v případě malého počtu přihlášených, při nedostatku sněhu nebo při mimořádných situacích. O této skutečnosti obdrží klient informaci nejpozději 14 dnů před odjezdem. V takovýchto případech obdrží klient zpět celou zaplacenou částku týden před vyhlášeným termínem odjezdu na zájezd.

6. UPOZORNĚNÍ
V průběhu pobytu či zájezdu jsou účastníci povinni řídit se pokyny vedoucích, průvodců nebo majitelů ubytovacích zařízení. V případě porušení těchto pokynů a následném vzniku škody (na zdraví nebo na majetku) nenese CK ALPY za takovéto škody žádnou odpovědnost a klient je povinen tyto škody beze zbytku uhradit. Klient, který bez zavinění CK ALPY, nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu. Klient, který při nástupu na zájezd nebo pobyt nebo v jeho průběhu nerespektuje základní program zájezdu, hrubě porušuje pokyny průvodce či další odpovědné osoby, nebo při čerpání služeb podle CS poruší obecně závazné právní předpisy platné na místě, může být ze zájezdu vyloučen. Oznámením o vyloučení klienta ze zájezdu zaniká povinnost CK ALPY poskytovat klientovi jakékoli služby podle CS, v této souvislosti vzniká CK ALPY nárok požadovat po klientovi úhradu smluvní pokuty spojené s vyloučením klienta ze zájezdu. Vyloučený klient nemá nárok na vrácení částky za nevyčerpané služby uvedené v CS.

7. POJIŠTĚNÍ
Pokud není uvedeno jinak, sjednává CK ALPY pro účastníky vypsaných zájezdů cestovní pojištění, které bude součástí platné CS. Podmínky pojištění jsou přílohou cestovní smlouvy.

8. OSTATNÍ
Klient poskytnutím svých osobních údajů a potvrzením CS uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů CK ALPY. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou a jsou bezpečně uchovány v elektronické databázi CK ALPY, dále mohou být využity k činnostem CK ALPY za účelem kontaktování klienta s nabídkou služeb CK ALPY. Tyto činnosti jsou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy. Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat.

Kromě těchto podmínek se činnost CK ALPY řídí obecně závaznými pravidly, které upravují činnost cestovních kanceláří. CK ALPY má v souladu se zákonem č. 159/99 Sb. pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře u Generali – pojistka č. 1710900060.