Časopis TURISTA č.1-2/2018 (dvoučíslo) vyšel koncem ledna